Home
Filmpjes Edje wrx
G-techmeter uitleg
G-techmetingen
G-techmetingen DIN
EcuTek vs EcuFlash
G-tech anderen
G-tech vs Rollenbank
Snel
Subaru onderdelen
Omreken calculators
Koppen flowen
Zuigers JE
G-tech films circuit
Links Subaru


 

Filmpje 0-100, 0-140 en 0-200km/uur:

Filmpje test met 2 G-techmeters in beeld:

Filmpje 0-200 T8_H93_P1017:

Filmpje 100-200 in 4e versnelling met snelheidsmeter in beeld:

Filmpje 100-200 in 3e en 4e versnelling:

 Filmpje 400m in 12.855s met G-techmeter in beeld:

Filmpje AVC-r afstelling door Mark Verhoeven ( EMS):

Filmpje controle AFR met Innovate wideband:

 

 

Filmpje G-techmeting na tuning door Boy Huijzer Motorsports:

Filmpje van 100-200km/uur met dit vermogen en koppel in Duitsland:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top